Slide background
SØNDERGADE 3, 8464 GALTEN | TLF: 88943567 | EMAIL: INFO@STROGSALONEN.DK | DESIGNET AF BUSINESS SOLUTION

Velkommen

til Fysio-Pilates.dk

Slide background
SØNDERGADE 3, 8464 GALTEN | TLF: 88943567 | EMAIL: INFO@STROGSALONEN.DK | DESIGNET AF BUSINESS SOLUTION

FysioPilates


kursus-oversigt

klik for at læse mere om de enkelte kurser

 

22. sep. 2018 | Bassinkursus | Hobro | 1800 kr.

FysioPilates bassinkursus IMG 0146


Tid og sted:
BeneFiT Hobro, H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro
Lørdag d. 22. sep. kl. 9.30-16.00

Indhold:
Kurset er et inspirationskursus til bassinterapeuter, både dem med erfaring i FysioPilates-principperne og dem der endnu ikke kender dem. Der vil blive lagt vægt på hvordan elementerne fra FysioPilates kan inddrages og udnyttes i bassintræning. Øvelserne vil primært være en nytænkning af de kendte FysioPilates-øvelser fra instruktørkurset, der bliver overført til bassinet. Der vil være markant større fokus på stående og gående øvelser.

Trykket fra vandet har stor indflydelse på respiration, holdning og bevægelighed, og vi vil arbejde meget med disse elementer i bassinet.

Bassinkurset vil foregå både på land og i bassin. Det er planlagt at vi skal arbejde med FysioPilates-øvelser i bassin 2 1/2 timer i sammenhæng midt på dagen. For at træningen i vand giver mening, er det meget vigtigt at være med i bassinet (det er svært at mærke eller forstille sig effekten på land).

Inden træning i vand vil vi lave en FysioPilates-lektion med øget fokus på stående øvelser og flow. Der vil blive lagt vægt på de elementer vi også skal arbejde med i bassinet.

Efter bassin og frokost vil der være gruppearbejde og teori.

I får et øvelsesprogram med beskrivelse af øvelserne med hjem – som det kendes fra instruktørkurset.

Målgruppe:
Terapeuter der arbejder med bassintræning. OBS: Dette kursus er både for terapeuter som har taget FysioPilates-instruktørkurset, og andre. Der introduceres kort til FysioPilates-grundprincipperne på land.

Underviser:
Lotte Høj Thomsen

Max deltagerantal: 15

Pris:
1800 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig her
Tilmeldingen er bindende efter 10.8.2018, og deltagergebyret refunderes ikke i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.

Betaling:
Kursusgebyret kan indbetales på reg.nr. 0755 konto.nr. 3223520471 (Middelfart Sparekasse). Husk at angive navn.
Ønsker du at betale via elektronisk faktura/EAN-nummer, bedes du anføre dette i din tilmelding.

2. nov. - 3. nov. 2018 | Boosterkursus for FysioPilates-instruktører | Odense | 3400 kr.

Inspirations- og “kom-videre”-dage for FysioPilates-instruktørerTid og sted:Mette stående siderotation
Odense (OSF/OASK, Rugårdsvej 15A, 5000 Odense C) 
Fredag den 2. nov. kl. 9.30-16.00 og lørdag den 3. nov. kl. 9.00-15.30
OBS: Kurset er fra og med 2017 udvidet til to dage (tidligere 1 dag), men indholdet er i store træk det samme som tidligere. Har du været på boosterdagen inden for de seneste år, vil det derfor være overvejende gentagelser. Vælg i stedet vores hofte-bækken-dag eller bassinkurset!

Kursets indhold:
Boosterkurset er ment som en inspiration til nye måder at krydre FysioPilates-undervisningen på, ligesom det er målet at inspirere til selv at udvikle øvelser på fortsætter-niveau. Desuden lægges der op til at deltagerne kan udveksle erfaringer med hinanden og danne netværk, hvis det ønskes.

Vi vil præsentere forskellige tilgange til FysioPilates – fortrinsvis tænkt som oplevelsesbaserede input, men vi vil også i enkelte øvelser arbejde i små grupper med fokus på korrektion og tilpasning af øvelserne. Udvalgte øvelser gentages i løbet af dagen og udleveres på skrift.

OBS: Dagens program gennemgås væsentligt hurtigere end på grundkurset, idet vi lægger vægt på inspiration/boost og forudsætter grundkendskab til FysioPilates-principperne.

Hoved-overskrifter for dagene:
Dynamisk FysioPilates – rytme, flow osv.
Stående/funktionel FysioPilates
Let øvede basisøvelser
Brug af redskaber, primært overball og foam roller

Undervisere:
Mette Karlskov
Lotte Høj Thomsen

Forudsætninger/målgruppe:
Du skal være uddannet FysioPilates-instruktør

Deltagerantal:
max 22

Pris:
3400 kr., som inkluderer undervisning, udførligt undervisningskompendium og forplejning.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig her. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet!
Tilmeldingen er bindende efter 1.10.2018, og deltagergebyret refunderes ikke i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.

Betaling:
Kursusgebyret kan indbetales på reg.nr. 0755 konto.nr. 3223520471 (Middelfart Sparekasse). Husk at angive navn.
Ønsker du at betale via elektronisk faktura/EAN-nummer, bedes du anføre dette i din tilmelding.

17. jan - 1. marts 2019 | Instruktør-uddannelse i FysioPilates | Vejle | 8500 kr.

INSTRUKTØR-UDDANNELSE I FYSIOPILATES


Kursets formålDSC 0825 208 x 138
Kurset kvalificerer dig til at undervise i FysioPilates på hold og individuelt, og at anvende teknikken i forbindelse med anden fysioterapeutisk behandling.
Du lærer og får overblik over en række øvelser og bliver i stand til at re/progrediere og individuelt tilpasse øvelserne.

Kursets indhold
· Teoretisk introduktion til Pilates-konceptet og teorierne bag
· Gennemgang af en lang række begynderøvelser
· Individuel tilpasning af øvelser – pro/regrediering
· Udvælgelse af øvelser til specifikke målgrupper og patient-kategorier
· Pædagogik i Pilates-undervisningen
· Opbygning af en undervisningsseance og et undervisningsforløb
· Hvordan bruger jeg Pilates-konceptet i min dagligdag som fysioterapeut?
· Hvor og hvordan kommer jeg i gang med at undervise?
· Undervisningsøvelser
· Forhåbentlig masser af gode og udbytterige faglige snakke
· Evt. praktikbesøg og undervisnings-supervision på et begynderhold (frivilligt)

Formen vil i høj grad være workshop-baseret. Vi arbejder rigtig meget praktisk. Indimellem er der korte teoretiske indlæg.

Undervisere
Fysioterapeuterne Marianne Nørup og Malene Rasmussen
Der er altid min. to undervisere til stede på kurserne.

Hjemmearbejde
Vi har lavet pauser mellem kursusdagene. For at få det maksimale udbytte af undervisningen anbefaler vi at du øver derhjemme i de mellemliggende perioder. Jo flere gange du har prøvet øvelserne, jo bedre hænger de fast, og jo større bliver dit øvelsesrepertoire og forståelse for mekanismerne bag. En god ide er også at prøve øvelserne på andre.
Den sidste kursusdag vil der være en øvelse hvor I underviser i mindre grupper. I forbereder undervisningen i små arbejdsgrupper.
OBS: Forberedelse til undervisningsøvelsen sker mellem de to sidste kursusgange.

Praktik
Så vidt det praktisk er muligt, vil vi formidle praktik/besøg på et FysioPilates-hold. Vi afklarer ønsker og tidspunkter for denne del individuelt.

Målgruppe
Fysioterapeuter, fysioterapeutstuderende eller andre med lignende faglig baggrund.

Forudsætninger
Det er en fordel (men ikke en betingelse) at deltagerne har fulgt mindst ét (Fysio)Pilates-forløb eller sideløbende deltager på et.

Tidspunkt og sted
DansEquilibrium, Horsensvej 72D, 1., 7100 Vejle 
Torsdag den 17. jan., kl. 9.30-15.45
Fredag den 18. jan., kl. 9.15-15.45
Torsdag den 31.jan., kl. 9.30-15.45
Fredag den 1. feb., kl. 9.15-15.45
Fredag den 1. marts, kl. 9.15-16.00
Evt. praktik/besøg aftales individuelt.

Pris og betaling
8500 kr., som inkluderer undervisning (2 undervisere ved max 16 deltagere, 3 undervisere ved max 24 deltagere), udførligt undervisningskompendium, kaffe/te, frokost og evt. supervisions/praktikforløb.OBS: Rabat til studerende! Skriv til os.
OBS: Tilmelding er bindende efter 1. dec. 2018. Betalingen kan ikke refunderes i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.
Kursusgebyret indbetales på reg.nr. 0755, kontonr. 3223520471 (Middelfart Sparekasse). Husk at angive navn. Betal først når du har modtaget en bekræftelse på at du er optaget på kurset.

Tilmelding og information 
Tilmeld dig her
Yderligere information: skriv til os

21. marts - 3. maj 2019 | Instruktør-uddannelse i FysioPilates | Rødovre | 8500 kr.

INSTRUKTØR-UDDANNELSE I FYSIOPILATES


Kursets formålDSC 0822 208 x 138
Kurset kvalificerer dig til at undervise i FysioPilates på hold og individuelt, og at anvende teknikken i forbindelse med anden fysioterapeutisk behandling.
Du lærer og får overblik over en række øvelser og bliver i stand til at re/progrediere og individuelt tilpasse øvelserne.

Kursets indhold
· Teoretisk introduktion til Pilates-konceptet og teorierne bag
· Gennemgang af en lang række begynderøvelser
· Individuel tilpasning af øvelser – pro/regrediering
· Udvælgelse af øvelser til specifikke målgrupper og patient-kategorier
· Pædagogik i Pilates-undervisningen
· Opbygning af en undervisningsseance og et undervisningsforløb
· Hvordan bruger jeg Pilates-konceptet i min dagligdag som fysioterapeut?
· Hvor og hvordan kommer jeg i gang med at undervise?
· Undervisningsøvelser
· Forhåbentlig masser af gode og udbytterige faglige snakke
· Evt. praktikbesøg og undervisnings-supervision på et begynderhold (frivilligt)

Formen vil i høj grad være workshop-baseret. Vi arbejder rigtig meget praktisk. Indimellem er der korte teoretiske indlæg.

Undervisere
Fysioterapeuterne Marianne Nørup, Lotte Høj Thomsen og Pernille Ingvartsen
Der er altid min. to undervisere til stede på kurserne.

Hjemmearbejde
Vi har lavet pauser mellem kursusdagene. For at få det maksimale udbytte af undervisningen anbefaler vi at du øver derhjemme i de mellemliggende perioder. Jo flere gange du har prøvet øvelserne, jo bedre hænger de fast, og jo større bliver dit øvelsesrepertoire og forståelse for mekanismerne bag. En god ide er også at prøve øvelserne på andre.
Den sidste kursusdag vil der være en øvelse hvor I underviser i mindre grupper. I forbereder undervisningen i små arbejdsgrupper.
OBS: Forberedelse til undervisningsøvelsen sker mellem de to sidste kursusgange.

Praktik
Så vidt det praktisk er muligt, vil vi formidle praktik/besøg på et FysioPilates-hold. Vi afklarer ønsker og tidspunkter for denne del individuelt.

Målgruppe
Fysioterapeuter, fysioterapeutstuderende eller andre med lignende faglig baggrund.


Forudsætninger

Det er en fordel (men ikke en betingelse) at deltagerne har fulgt mindst ét (Fysio)Pilates-forløb eller sideløbende deltager på et.

Tidspunkt og sted
Fitnessdk, Rødovrevej 247, 2610 Rødovre:
Torsdag den 21. marts, kl. 9.30-15.45
Fredag den 22. marts, kl. 9.00-15.30
Torsdag den 4. april, kl. 9.30-15.45
Fredag den 5. april, kl. 9.00-15.30
Fredag den 3. maj, kl. 9.15-16.00
Evt. praktik/besøg aftales individuelt.

Pris og betaling
8500 kr., som inkluderer undervisning (2 undervisere ved max 16 deltagere, 3 undervisere ved max 24 deltagere), udførligt undervisningskompendium, kaffe/te, frokost og evt. supervisions/praktikforløb. OBS: Rabat til studerende! Skriv til os.
OBS: Tilmelding er bindende efter 1. feb. 2019. Betalingen kan ikke refunderes i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.
Kursusgebyret indbetales på reg.nr. 0755, kontonr. 3223520471 (Middelfart Sparekasse). Husk at angive navn. Betal først når du har modtaget en bekræftelse på at du er optaget på kurset.

Tilmelding og information 
Tilmeld dig her
Yderligere information: skriv til os - eller ring til Helle Torp, tlf. 21719049, telefontid: mandag, torsdag og fredag kl. 12.30-13.00

22. aug. - 4. okt. 2019 | Instruktør-uddannelse i FysioPilates | Odense | 8500 kr.

INSTRUKTØR-UDDANNELSE I FYSIOPILATES


Kursets formålDSC 0825 208 x 138
Kurset kvalificerer dig til at undervise i FysioPilates på hold og individuelt, og at anvende teknikken i forbindelse med anden fysioterapeutisk behandling.
Du lærer og får overblik over en række øvelser og bliver i stand til at re/progrediere og individuelt tilpasse øvelserne.

Kursets indhold
· Teoretisk introduktion til Pilates-konceptet og teorierne bag
· Gennemgang af en lang række begynderøvelser
· Individuel tilpasning af øvelser – pro/regrediering
· Udvælgelse af øvelser til specifikke målgrupper og patient-kategorier
· Pædagogik i Pilates-undervisningen
· Opbygning af en undervisningsseance og et undervisningsforløb
· Hvordan bruger jeg Pilates-konceptet i min dagligdag som fysioterapeut?
· Hvor og hvordan kommer jeg i gang med at undervise?
· Undervisningsøvelser
· Forhåbentlig masser af gode og udbytterige faglige snakke
· Evt. praktikbesøg og undervisnings-supervision på et begynderhold (frivilligt)

Formen vil i høj grad være workshop-baseret. Vi arbejder rigtig meget praktisk. Indimellem er der korte teoretiske indlæg.

Undervisere
Fysioterapeuterne Marianne Nørup, Lotte Høj Thomsen og Malene Rasmussen
Der er altid min. to undervisere til stede på kurserne.

Hjemmearbejde
Vi har lavet pauser mellem kursusdagene. For at få det maksimale udbytte af undervisningen anbefaler vi at du øver derhjemme i de mellemliggende perioder. Jo flere gange du har prøvet øvelserne, jo bedre hænger de fast, og jo større bliver dit øvelsesrepertoire og forståelse for mekanismerne bag. En god ide er også at prøve øvelserne på andre.
Den sidste kursusdag vil der være en øvelse hvor I underviser i mindre grupper. I forbereder undervisningen i små arbejdsgrupper.
OBS: Forberedelse til undervisningsøvelsen sker mellem de to sidste kursusgange.

Praktik
Så vidt det praktisk er muligt, vil vi formidle praktik/besøg på et FysioPilates-hold. Vi afklarer ønsker og tidspunkter for denne del individuelt.

Målgruppe
Fysioterapeuter, fysioterapeutstuderende eller andre med lignende faglig baggrund.

Forudsætninger
Det er en fordel (men ikke en betingelse) at deltagerne har fulgt mindst ét (Fysio)Pilates-forløb eller sideløbende deltager på et.

Tidspunkt og sted
OSF/OASK, Odense Sportsdanser Forening, Rugårdsvej 15A, 5000 Odense C

Torsdag den 22. august, kl. 9.30-15.45
Fredag den 23. august, kl. 9.15-15.45
Torsdag den 5 september, kl. 9.30-15.45
Fredag den 6. september, kl. 9.15-15.45
Fredag den 4. oktober, kl. 9.15-16.00
Evt. praktik/besøg aftales individuelt.

Pris og betaling
8500 kr., som inkluderer undervisning (2 undervisere ved max 16 deltagere, 3 undervisere ved max 24 deltagere), udførligt undervisningskompendium, kaffe/te, frokost og evt. supervisions/praktikforløb. OBS: Rabat til studerende! Skriv til os.
OBS: Tilmelding er bindende efter 14. juni. 2019. Betalingen kan ikke refunderes i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.
Kursusgebyret indbetales på reg.nr. 0755, kontonr. 3223520471 (Middelfart Sparekasse). Husk at angive navn. Betal først når du har modtaget en bekræftelse på at du er optaget på kurset.

Tilmelding og information 
Tilmeld dig her
Yderligere information: skriv til os

AFVIKLET - NY DATO FØLGER SNAREST 23. marts 2018 | Hofte/bækken-kursus for FysioPilates-instruktører | Odense | 1800 kr.

FYSIOPILATES med fokus på hofte/bækken
- for fysiopilates-instruktører


Tid og sted:IMG 1131
Odense (OSF/OASK, Rugårdsvej 15A, 5000 Odense C): Fredag den 23. marts 2016, kl. 9.30-16.30 


Kursets indhold
:
På kurset introduceres og afprøves nye FysioPilates-øvelser for hofte- og bækken-regionen. Der vil være fokus på både mobiliserende og stabiliserende øvelser, alignment og medbevægelser. Kurset er praktisk med fokus på de enkelte øvelser, korrektioner, formål mv. Alle øvelser udleveres på skrift efter samme princip som i instruktørmappen.

Undervisere:
Lotte Høj Thomsen
Marianne Nørup
Malene Rasmussen

Forudsætninger/målgruppe:
Du skal være uddannet FysioPilates-instruktør

Deltagerantal:
max 22

Pris:
1800 kr., som inkluderer undervisning, undervisningskompendium og forplejning.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig her. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet! 
Tilmeldingen er bindende efter 09.02.2018, og deltagergebyret refunderes ikke i tilfælde af sygdom eller afbud af anden årsag.

Betaling:
Kursusgebyret indbetales på reg.nr. 0755 konto.nr. 3223520471 (Middelfart Sparekasse). Husk at angive navn.
Ønsker du at betale via elektronisk faktura/EAN-nummer, bedes du anføre dette i din tilmelding.